KOMMUNER

Psykoterapi, rådgivning, coaching og mindfulness for unge

Jeg tilbyder samarbejde omkring fremme af unges mentale sundhed.

Jeg kan hjælpe de unge til indsigt og udvikling, så de får bedre muligheder for at realisere deres ønsker for uddannelse og arbejde.

Jeg har mange års erfaring med relationelt arbejde. Jeg er vant til at anvende et bredt spektrum af metoder samt redskaberne F.I.T, ORS og SRS.

Med udgangspunkt i psykoterapi, MI, coaching og mindfulness kan jeg hjælpe de unge med håndtering af stress og angst, støtte til bedre selvværd, hjælp til at begå sig bedre i sociale relationer, afklaring af værdier og mål mm.

Emner

Individuel terapi for sårbare unge
Samtaler med anbragte unge, unge der er pårørende til forældre med misbrugsproblematikker eller sygdom, ensomme unge mm.

Kontaktperson for unge i alderen 12-22 år iværksat efter servicelovens § 52, stk.3, nr. 6
Støtte i forhold til at skabe nye venskaber/privat netværk

Støtte i forhold til fastholdelse/etablering af kontakt til familie.

Motiveringsarbejde i forhold til fastholdelse og gennemførsel af skolegang, uddannelse, job.

Råd og vejledning i forhold til diverse problematikker såsom forældres skilsmisse, mobning, udfordringer i skolen, udvikling og adfærd, venner m.m.

Mindfulness gruppeforløb for unge
Redskaber til angst og stress reduktion samt forebyggelse af stress.

Projekter
Jeg indgår gerne i relevante tværfaglige samarbejdsprojekter med fokus på unges mentale sundhed.