SKOLER

Terapi, samtaleforløb, coaching, mindfulness, specialpædagogisk vejledning og workshops

Jeg tilbyder samarbejde omkring elevtrivsel med henblik på øget læring, mindre fravær, gennemførelse mm.

Jeg har mange års erfaring i arbejdet med unge, og jeg anvender et bredt spektrum af metoder, der kan hjælpe de unge til indsigt og udvikling. Jeg er vant til det brede tværfaglige samarbejde med undervisere, studievejledning, administration og ledelse.

Forløb tilpasses den enkelte skole i henhold til ønsker og mål.

Emner

Individuelle samtaleforløb og terapi
Stress, angst, ensomhed, relationelle problematikker, sorg, pårørende problematikker ved alkoholmisbrug, sygdom mm.

Individuel coaching
Elever med højt fravær: samtale om forhindringer, værdier, mål, motivation mm.

Specialpædagogisk vejledning (SPS)
Støtte til elever der er udfordret pga. diagnoser, fx ADD, ADHD mm.

Mindfulness gruppeforløb. Redskaber til angst og stress reduktion samt forebyggelse af stress.

Identitetsskabende workshop for klasser
Emner: identitet (Jeg og Vi), ressourcer, relationer, grænser, værdier, mål o.l.