Metoder

Jeg anvender en bred vifte af metoder, ofte i kombination, tilpasset dig og dit emne.

Min faglighed er dog primært funderet i Integrativ Gestaltterapi, Kognitiv Terapi, Mindfulness og Coaching.

Gestaltterapi

Gestaltterapi hviler på et eksistentielt – fænomenologisk livssyn, hvor du aktivt forholder dig til dit liv, tager ansvar og altid har et valg. Sammen undersøger vi hvad der giver mening for dig i dit liv.

Nuet vil indgå som et redskab i terapien, da det er i nuet vores kontaktkompetence viser sig.

Kognitiv Terapi

I Kognitiv terapi er udgangspunktet som regel tankemønstre og adfærd, som synes at have betydning for dit følelsesliv og for udvikling af symptomer og problemer. Sammen undersøger vi, hvad der synes at vedligeholde problemet, og hvad der alternativt kunne fremme en positiv forandring. Ofte vil vi inddrage din livshistorie og de kropslige, psykologiske og sociale faktorer, som vurderes at have indflydelse. Formålet er at du opnår øget indsigt og udvikling i henhold til dit emne.

Mindfulness

Mindfulness betyder bevidst nærvær. Mindfulness anvendes som redskab til at træne nærvær og opmærksomhed, skabe bevidsthed om egne tankestrømme og give øget selvindsigt. Mindfulness er særligt anvendeligt som redskab til stress reduktion og ikke mindst stress forebyggelse.

Coaching

Coaching kan anvendes som metode i arbejdet med dine ønsker, mål, drømme og værdier, afklaring om valg der skal træffes, afklaring af delmål og handlestrategier.

Hvor psykoterapien tager udgangspunkt i nuet og fortiden, arbejder vi i coaching med nuet og fremtiden.

Teori og metoder

Gestaltterapi
Kognitiv terapi
ACT
Coaching
Mindfulness
Eksistentiel terapi
Integrativ psykoterapi
Psykodynamisk terapi
Tegneterapi
Drømmeterapi