Om mig

Jeg har mange års erfaring i arbejdet med menneskers læring, udvikling og trivsel.

Jeg har især erfaring i at støtte unge til bedre fodfæste og trivsel gennem arbejde med selvværdsproblematikker, relationelle problematikker, stress og angst.

Jeg har særlig indsigt i arbejdet med pårørende problematikker, og de senfølger der kan være efter en opvækst i en familie med eksempelvis alkoholmisbrug, psykisk vold eller sygdom. Det kan være følelser som skyld, skam og angst, svært ved at sætte grænser eller at mærke egne behov og stå ved sig selv.

Jeg har i årenes løb afholdt adskillige mindfulness forløb for private og på skoler. Jeg har gode erfaringer med mindfulness og mindfulness baseret kognitiv terapi til stress og angst reduktion, og ikke mindst forebyggelse af stress.

For mig er det meningsgivende at gøre en forskel for andre mennesker gennem støtte til personlig indsigt og udvikling, livsglæde og livsmod.

Centrale ord for mig i arbejdet med mennesker er nærvær, empati, anerkendelse og faglighed. Som Psykoterapeut MPF har jeg en fireårig uddannelse i psykoterapi, der er evalueret og godkendt af Dansk Psykoterapeutforening. Jeg er desuden certificeret mindfulness instruktør.

Jeg er oprindeligt uddannet Cand. Mag.

Erhvervserfaring

Selvstændig Psykoterapeut, Coach og Mindfulness instruktør
med klinik i Aarhus og Hornslet.

Psykoterapeut i TUBA, Aarhus.
Terapi og rådgivning for Unge Børn af Alkoholikere.

Gruppeleder i Selvhjælpsgrupper, Randers.
Trivselsgrupper, forløb for unge med ADD, ADHD, Skilsmissegrupper, stress og angst håndtering mm.

Gymnasielærer
STX, HHX, VUC

Underviser på Life Skills, identitetsskabende forløb
EUD10. Fokus på identitet: Jeg og Vi, værdier, mål mm.

Specialpædagogisk vejleder / SPS vejleder
HHX. Støtte til elever med diagnoser, fx ADHD og ADD

Mentor og koordinator af mentorforløb, ATU og SubUniversity
HHX, HTX og samarbejde med AAU

Mindfulness instruktør
På ungdomsuddannelser for elever og ansatte og som privatpraktiserende psykoterapeut.

Uddannelse

Cand. Mag.
Aarhus Universitet

Pædagogikum
Dansk Institut for Gymnasiepædagogik

Certificeret mindfulness instruktør
At Work, Aarhus

Psykoterapeut
4 årig uddannelse ved Essens. Eksistentiel Gestaltterapi.
Uddannelsen er godkendt og positivt evalueret af Dansk Psykoterapeut Forening. Uddannelsen består af:
½ års grundkursus i Livsmod, Livsglæde og Eksistens.
2 års uddannelse i grundlæggende Gestaltterapeutiske færdigheder.
1 ½ års specialisering i Kognitiv terapi, ACT og coaching.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening
For at blive medlem kræves en godkendt 4 årig psykoterapeut uddannelse, en lang eller mellemlang videregående uddannelse og mindst 3 års erhvervserfaring fra fuldtidsarbejde.

Kurser
Løbende opdatering inden for det psykoterapeutiske felt.

Supervision
Jeg modtager løbende supervision og periodevis egen terapi, så jeg er godt funderet i mig selv og bedst muligt kan støtte dig til forandring i din proces.